Deklaracja Zarządu

„Deklaracja Grupy Spółek Onico  dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności ”

Grupa Spółek Onico  mając na uwadze jak ważną funkcję w prowadzonej działalności biznesowej   pełni ochrona informacji w tym bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych przyjmuje niniejszą deklarację jako kierunek działań  dla zapewnienia należytego poziomu jej bezpieczeństwa i ochrony.

W imieniu Grupy Spółek  wyznaczamy następujące cele związane z  bezpieczeństwem  i ochroną przetwarzanych danych w tym danych osobowych:

Systematyczną identyfikacje i spełnianie wszelkich wymagań prawnych wymagających zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony informacji,

Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji,

Zapewnienie zasobów potrzebnych  dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń,

Objęcie szczególnym nadzorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności,

Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Grupa Spółek ONICO

Warszawa, 25-05-2018r.