Emisja obligacji Spółki ONICO

17.08.2018

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki ONICO przyjął program emisji obligacji oraz podjął uchwałę o emisji obligacji serii P.

Szczegółowe informacje na: https://ir.onico.pl/raport/399354/emisja-obligacji-serii-p