Jak współpracować, to tylko z najlepszymi – najnowsza technologia XBB marki Castrol

27.06.2017

Grupa kapitałowa ONICO S.A. to nie tylko najwyższej jakości paliwa płynne, ale również środki smarne. Firma ONICO OIL jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce olejów dla przemysłu firmy Castrol, wyprodukowanych w przełomowej technologii XBB.

Najnowsza technologia XBB, zastosowana w chłodziwach obróbkowych marki Castrol , to zupełnie nowa jakość w dziedzinie przemysłowej obróbki stali i aluminium, a jednocześnie odpowiedź firmy Castrol na trudne warunki związane z tymi procesami.

Producenci chłodziw od lat toczą nierówną walkę z bakteriami rozwijającymi się w zbiornikach na chłodziwa i zanieczyszczającymi ciecz obróbkową, co nie tylko skraca jej żywotność i pogarsza jakość procesu obróbki, ale w skrajnych przypadkach może wręcz doprowadzić do awarii maszyny.

 Do tej pory producenci chłodziw radzili sobie z tymi problemami za pomocą dodawania do nich różnych substancji czynnych, takich jak bor lub środki uwalniające formaldehyd, biocydy i fungicydy. Nie trzeba dodawać, że nie są to środki obojętne dla zdrowia operatorów maszyn obróbkowych.

Jednakże po pięciu latach intensywnych badań naukowych przeprowadzonych przez Globalne Centrum Technologii firmy Castrol udało się doprowadzić do prawdziwego przełomu w walce z bakteriami.

Zupełnie nowa technologia o nazwie XBB sprawia, że Castrol może pochwalić się zwiększoną odpornością swoich chłodziw na negatywne skutki rozwoju mikroorganizmów, będącego efektem zanieczyszczeń. Hysol XBB i Alusol XBB, przeznaczone do obróbki odpowiednio stopów żelaza i aluminium, nie tylko w aktywny sposób zwalczają bakterie, ale również eliminują skutki zanieczyszczeń i wspierają zachowanie odpowiednich właściwości chłodziwa.

Testy chłodziwa Castrol Hysol XBB dowiodły, że neutralizuje ono o blisko jedną czwartą więcej substancji kwaśnych niż zwyczajne ciecze do obróbki stopów żelaza. Stanowi to znaczącą redukcję ryzyka korozji. Z kolei Castrol Alusol XBB jest w stanie zneutralizować nawet o jedną trzecią więcej substancji kwaśnych niż wcześniej obecne na rynku ciecze do obróbki aluminium. Utrzymując wysoką wartość pH oba produkty neutralizują kwasy wytwarzane przez bakterie i grzyby, w efekcie czego są w stanie znacząco zredukować, a nawet całkowicie wyeliminować konieczność stosowania dodatków biocydowych. Tym samym zdecydowanie poprawiają warunki pracy operatorów maszyn oraz zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dodatkową zaletą nowych chłodziw jest to, że ilość wynoszonej wraz z wiórami emulsji jest niewielka. Pomaga to ograniczyć całkowitą ilość produktu wykorzystywaną podczas procesu obróbki.

Chłodziwa Castrol z technologią XBB to wysoka wydajność w długim okresie, pozwalająca na stabilną i dokładną obróbkę skrawaniem, czystość obrabiarki i mniejsza częstotliwość prac serwisowych, a także rzadziej występująca konieczność uzupełniania emulsji. Wszystko to przekłada się na obniżenie ogólnych kosztów eksploatacji chłodziwa.

Produkty Castrol z technologią XBB nie tylko znacząco poprawiają jakość środowiska pracy w fabrykach, ale także przynoszą użytkownikom wymierne oszczędności.