Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania/przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Onico SA  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@onico.pl lub telefonicznie T: +48 22 497 10 38/ F: +48 22 497 10 39