Obowiązek informacyjny

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem i obiorcą danych osobowych (w postaci imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji) jest ONICO OIL SA  z siedzibą w Warszawie ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa KRS: 0000576725, NIP: 7010508324, REGON: 362551834.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnianych pracowników i współpracowników ONICO OIL SA
  w ramach powierzonych do wykonania działań handlowych i marketingowych w tym do:
 • przekazywania informacji o aktualnej ofercie handlowej produktów Spółki
 • przekazywania informacji o aktualnych promocjach
 • innych działań marketingowych i handlowych  dotyczących produktów  ONICO OIL SA  
 1. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z wyłączeniem prawnych wymagań co do konieczności sporządzania, przetwarzania i archiwizacji dokumentacji finansowo – księgowej.
 2. Dane osobowe  mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi  ONICO OIL SA  zawarła umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanych działań handlowych dla pełnej ich kompleksowości, odpowiedniego i właściwego  standardu dzianina. 
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. W dowolnym momencie osoba której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wyrażonej  zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych ONICO OIL SA  w razie potrzeby skierowania oferty handlowej i marketingowej do konkretnej grupy osób, po uprzednim uzyskaniu n to zgody.
 8. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych, możliwe jest z wykorzystaniem kontaktu do Inspektora Ochrony Danych Osobowych grupy Spółek Onico za pośrednictwem  email: iodo@onico.pl

 

ONICO OIL SA – Administrator Danych Osobowych                                                                                          Warszawa, 25 maja 2018 r.