Hyspin 4004 (d. Vitamol 4004)vF

Typ: 
Mineralny

Podstawowa ciecz hydrauliczna Castrol dla przemysłu motoryzacyjnego.