Hyspin AWS 150

Typ: 
Mineralny

Oleje hydrauliczne Castrol z dodatkami AW do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych pracujących w podwyższonych Temperaturach. Spełniają wymagania normy DIN 51 524 część 2 oraz normy ISO 6743/4 typ HM.