Molub-Alloy Suspension SU

Typ: 
Poliglikol

Czarna suspensja Castrol do smarowania łańcuchów; do 200°C jako ciekły, natomiast do 450°C jako suchy środek smarny.