Rekordowe przychody Grupy ONICO S.A.

21.08.2017

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa ONICO wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,27 mld zł, o ponad 3 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu rekordowego dla Spółki roku 2016 (1,23 mld zł).

To najlepsze pod tym względem pierwsze półrocze w historii Spółki.

Jak przekonuje Zarząd ONICO S.A. dowodzi to, że rozwój Grupy Kapitałowej dokonywany jest w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen i zmian otoczenia rynkowego, w jakim Spółki Grupy prowadzą działalność.

Zysk netto Grupy po sześciu miesiącach wyniósł narastająco 10,31 mln zł. Oznacza to stabilizację tego wskaźnika na przestrzenie ostatnich trzech kwartałów. W drugim kwartale 2017 roku zysk netto wyniósł 5,16 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 689 mln zł. Z kolei zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 5,96 mln zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w drugim kwartale obecnego roku 17,95 mln zł, w porównaniu do 981 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku.

W drugim kwartale roku Grupa ONICO zwiększyła ilość gazu płynnego LPG importowanego za pośrednictwem terminalu morskiego w Gdyni, odnotowała wzrost sprzedaży oleju napędowego o ponad 20 proc. względem pierwszego kwartału, a także zwiększyła dostawy produktów asfaltowych

Galeria